• Čeština
 • Italiano
 • English
 • Русский

Registrační přihláška na kurz

Získejte exkluzivní podzimní
slevy 10 až 20%
na kurzy
(Odborník na Permanentní Make-up, Kosmetička)
Při přihlášení na jeden kurz platí sleva 10%
Při přihlášení na dva kurzy platí sleva 20%
Akce platí od 18.9.2023 do 18.10.2023

Amazing Beauty Academy

Získejte exkluzivní slevy na rekvalifikační kurzy do 18.10.2023

 
1. Vyberte si akreditovaný kurz z nabízených námi v této sekci.
2. Následně vyplňte a odešlete formulář. Při vyplňování vyberte datum zahájení kurzu (v případě, že Vám například z důvodu zaměstnání apod. uvedené termíny nevyhovují, lze domluvit výuku individuálně), způsob platby a způsob uzavření smlouvy.
3. Na Vámi zadanou e-mailovou adresu bude odesláno potvrzení konečné ceny včetně slevy.
4. Uzavřete smlouvu a uhraďte kurz do 18.10.2023
Informace
Jak se přihlásit na kurz?
1. Vyplněním REGISTRAČNÍ PŘIHLÁŠKY se můžete přihlásit na zvolený kurz nebo workshop. 

Přihlášku lze podat nejpozději 4 pracovní dny před zahájením kurzu (akreditované rekvalifikační kurzy), 5 pracovní dny před zahájením kurzu (workshopy a kurzy prodlužování řas).

Vstupní předpoklady (RK Pedikérka a nehtová designérka, Manikérka a nehtová designérka):
 • ukončené základní vzdělání;
 • zdravotní průkaz;
 • minimální věk účastníků – 18 let;

Vstupní předpoklady (RK Kosmetička, RK Vizážistka):

 • věk nad 18 let;
 • ukončené střední vzdělání;
 • zdravotní průkaz;
 • U RK Vizážistka - základní vzdělání;

Vstupní předpoklady (RK Odborník na permanentní make-up):

 • výuční list nebo rekvalifikační kurz v oboru kosmetička nebo zkouška z profesní kvalifikace kosmetička, (pokud není, lze si kosmetiku dodělat u nás);
 • kopie platného zdravotního průkazu.
2. Uzavření smlouvy o školení
a.) Pokud zvolíte způsob platby - bankovním převodem - zašleme e-mailem potvrzení o účasti. Součástí tohoto potvrzení jsou podrobnější informace k celkové organizaci kurzu. Přílohou vám bude zaslána zálohová/řádná faktura k zaplacení kurzovného. Při úhradě bankovním převodem platba musí být připsána na účet příjemce nejpozději 2 pracovní dny před zahájením zvoleného kurzu. Daňový doklad vám zašleme po zaplacení faktury v zákonné lhůtě. Spotřebitel / Student má právo odstoupit od smlouvy / registrační přihláška na kurz, uzavřené distančním způsobem, do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy o školení. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, uzavřené distanční formou, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy / registrační přihláška na kurz, před uplynutím příslušné lhůty.
b.) Hotově nebo kartou ve školicím centru - Pokud zvolíte způsob platby - hotově - je nutné uzavřít smlouvu o školení osobně na adrese: Cimburkova 376/5, Praha3, nebo Mikoláše Alše 2099/8, Most, nejpozději 3 pracovní dny před zahájením zvoleného kurzu. Úhradu kurzovního lze rozložit do 2 splátek po uzavření smlouvy mezi školícím střediskem a zájemcem. Spotřebitel / Student má právo odstoupit od smlouvy o školení do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy o školení. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
Kdy probíhají kurzy?
Kurzy se konají od 9:30 hod. do 13:30 hod..
Těšíme se na Vás
Formulářová pole označená * jsou povinná.
 • KURZY HRAZENÉ ÚP SE MUSÍ ODEVZDAT 30 DNÍ PŘED ZAČÁTKEM KURZU, ABY JE ÚP STIHL SCHVÁLIT.
Osobní údaje
Zvolený kurz
Vyberte způsob platby
Souhlas se spracováním osobních údajů
Ochrana osobních údajů 1. Společnost AllaBella s.r.o., se sídlem Seifertova 545/44, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ 24674052 (dále jen „prodávající“ nebo „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje: – jméno, příjmení – e-mailovou adresu – telefonní číslo – adresu/sídlo 2. Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro vyřízení přihlášek a další zákonného plnění. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy. Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce. 3. Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit. 4. Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese info@abgnail.cz 5. Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky www.abgnail.cz, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem: - měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách. - základní funkčnosti webových stránek. – Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu – oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení. – Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu správce námitku dle čl. 21 Nařízení, která je dostupná v dolní části webových stránek. Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu. – Vznese-li návštěvník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek. – Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce. – Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli: - Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; 6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo: – zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení, – vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce, – požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, – vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, – požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce, – na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy, – požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, – na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením, – podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Poznámky a dotazy

Značky v Akademii

 

KONTAKTY

Praha 3, Cimburkova 376/5, PSČ 130 00

Email: info@abacademy.cz

Telefon: +420 777 042 802

Pobočka Most: Mikoláše Alše 2099/8, PSČ 434 01

Email: info@abacademy.cz

Telefon: +420 777 042 802

Nové články v blogu

06 květen 2020

PMU OBOČÍ – NÁSLEDNÁ PEČE PO APLIKACI -...

06 květen 2020

Co to je permanentní make-up? - Permanent make-up...

______________