RK: Odborník na permanentní make-up (ZÁKLADNÍ + POKROČILÉ TECHNIKY) (kód: 69-032-M)

+(420) 777042802
Délka trvání: 
36 dnů / 300 hodin

NÁZEV KURZU


Rekvalifikační Kurz - Odborník na permanentní make-up
(ZÁKLADNÍ + POKROČILÉ TECHNIKY)

(kód: 69-032-M)

 


 

  Cena kurzu je 55000,-Kč

(45000,-Kč pro naše absolventy RK Kosmetička)

Praktická část až 30 modelek


Školení vede jednatel a školitel Denis Korol a školitelka Ivana Prokšová.

Učební plán je rozdělen na teoretickou a praktickou část, kurz je zakončen závěrečnou zkouškou.

 
Závěrečná zkouška se skládá z teoretické a praktické části. Po úspěšném ukončení rekvalifikačního kurzu, obdrží absolvent osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností akreditované MŠMT a osvědčení o profesní kvalifikaci. 


Pro evidované uchazeče o zaměstnání možnost úhrady kurzu úřadem práce (po individuálním schválení úřadem práce).


Cena kurzu zahrnuje: praktické cvičení na modelkách poskytovaných Akademií Amazing Beauty CZ, materiály a nástroje používané v rámci kurzu, závěrečné zkoušky. Naše učebna je vybavena profesionálními tetovacími přístroji pro permanentní make-up.

PŘIHLÁŠKA NA KURZ

Praha 3, Cimburkova 376/5

OBSAH
 Moduly programu
1. Aplikování permanentního make-upu bez ohrožení zdraví klienta 2. Rozpoznávání chorobného stavu pokožky včetně prokázání znalosti teoretických základů dermatologie a somatologie
3. Poskytování odborné poradenské činnosti klientům v oblasti porušování integrity lidské kůže – permanentní make-up
4. Orientace v legislativním minimu pro výkon činnosti v oblasti porušování integrity lidské kůže
1. Aplikování permanentního make-upu bez ohrožení zdraví klienta - 15 modelek
Připrava pracoviště a seznámení klienta s postupem provedení
permanentního make-upu 
Používání přístrojového vybavení včetně jeho údržby a ošetřování Forma a obsah souhlasu s výkonem ze strany klienta
Aplikace permanentního make-upu očních linek a obočí
Aplikace permanentního make-upu kontury rtů Kontraindikace
aplikace trvalého líčení
Základní požadavky na pigmenty a ostatní spotřební materiál (i
legislativní) včetně kritérií pro jejich pořízení
Způsob zacházení s kontaminovaným materiálem včetně
jeho likvidace
2. Rozpoznávání chorobného stavu pokožky včetně prokázání znalosti teoretických základů dermatologie a somatologie
Základní požadavky na výkony v oblasti porušování integrity
lidské kůže z hlediska epidemiologie a hygieny s důrazem na dezinfekci a
hygienická opatření
základní onemocnění kůže - ekzémy, virové dermatosy, parazitární
a plísňová onemocnění, kožní nádory
Anatomie a fyziologie kůže
Postup poskytování první pomoci s důrazem na šokové stavy
3. Poskytování odborné poradenské činnosti klientům v oblasti porušování integrity lidské kůže – permanentní make-up
Dodržování zásad péče po provedení permanentního makeupu,
především o nevhodném používání kosmetiky, léků a o nebezpečí
spojeném s UV zářením
Základní fakta (včetně kontraindikací) o používaných
materiálech s důrazem na pigmenty
Faktory ovlivňující výsledný estetický efekt
4. Orientace v legislativním minimu pro výkon činnosti v oblasti porušování integrity lidské kůže
Základní požadavky, které musí obsahovat provozní řád především z
hlediska živnostenského zákona, hygienické služby, hasičů
Doklad o zaplacení Obsah hygienického minima pro pracovníky ve službách (dle
platné vyhlášky)
  Bonus v kurzu: Obecná a podrobná analýza obličeje
Estetické proporce obličeje Barevná typologie Stylová typologie
Bonus v kurzu: Předkreslení tvaru obočí, rtů a očních linek
Vláskování (klasické a přepletení vlásků - efekt přírodních obočí) Tónování, Pudrování, Ombré, Akvarel Harmonizace proporcí obličeje
Bonus v kurzu: Koloristika v Permanentním Make-upu
Barevný spektrum Chyby v koloristice
Recepty mixů barev Faktory ovlivňující konečnou barvu PMU
 Praktické trénování různých technik Permanentního Make-upu na umělém materiálu
 Technické pohyby, pocit hloubky vpichu Třídy přístrojů pro permanentní make-up
 Technika tečkování
Technika linkování Technika tónování, pudrování, akvarelová technika
Bonus v kurzu: Právní podpora při poskytování služeb Permanentního Make-upu
Vypracování smlouvy o provedení práce Vypracování potřebných příloh ke smlouvě o provedení práce Provádění konzultací
Bonus v kurzu: Technologie Permanentního make-upu. Praktické cvičení na modelkách (15 modelek).
PERMANENTNÍ MAKEUP OČNÍCH LINEK (jemné, plné protáhlé do špičky, jemný stín, plný stín) PERMANENTNÍ MAKEUP RTŮ (kontura + výplň (stínování), plná výplň - efekt rtěnky, 3D-efekt) PERMANENTNÍ MAKEUP OBOČÍ (vláskování, přepletení vlásků, tónování, kombinace vláskování a pudrování)